HO轌ELD軳軿

  TELMAKSAN firmas?1978 y齦齨da kurulmuur. Tel 鏴kimi, makina ve makara imalat?konular齨da 30 y齦l齥 bir deneyime sahiptir. Modern teknolojiye verdi餴 鰊em ile g黱黰鼁e kadar kapasitesini ve 黵黱 yelpazesini artt齬maya devam ettirmiir.  

  Tel 鏴kimi b鰈黰?aluminyum a瘕rl齥l?鏰lmaktad齬. 9.5 ?mm ile 0.12 ?mm aras齨da istenilen 鏰plarda 黵etim yap齦maktad齬. Tel sar齧齨da kullan齦an makaralar齧齴 鏴tli ebatlarda ve de餴k tel sarma ama鏻?黵etilmektedir. Tel 鏴kme ile ilgili makina imalat齧齴 ve de餴k aparatlar齧齴 黵etimlerimiz aras齨dad齬.

B鼀黭 halini g鰎mek i鏸n t齥lay齨齴.


 
  TELMAKSAN 2008 ©    Her hakk?sakl齞齬.
Mermerciler Organize San. B鰈gesi H-1 Tepe鰎en-Tuzla/輘tanbul
Tel: (0216) 593 05 20 (pbx) Fax: (0216) 593 05 24
 
Genel